Hypocentrum

Typ hypotéky
vyplnit prosím
Typ výpočtu
vyplnit prosím
Výše půjčky
CZK
vyplnit prosím
Počet let splácení
LET
vyplnit prosím
Cena nemovitosti
CZK
vyplnit prosím
Fixace
vyplnit prosím
Současný úrok
%
vyplnit prosím
Data nejsou aktuální
Vaše celé jméno
vyplnit prosím
Váš e-mail
vyplnit prosím
Váš telefon
vyplnit prosím
Odesláním tohoto formuláře potvrzuji svůj výslovný bezvýhradný souhlas s nakládáním s mými osobními údaji (včetně rodného čísla), které jsou uvedené na tomto formuláři společnosti Rich Life Consulting s.r.o., IČO: 04606396, sídlem Evropská 689/213, Liboc, 161 00 Praha 6. Společnosti Rich Life Consulting s.r.o. uděluji souhlas, aby s těmito údaji dále nakládala, zpracovávala a shromažďovala je za účelem administrace a provádění poradenské a konzultační činnosti, zprostředkování finančních, realitních a obdobných produktů, nabízení produktů a služeb souvisejících s činností společnosti Rich Life Consulting s.r.o. a s ní spolupracujících společností, a to po dobu nezbytnou k naplnění popsaných činností; to vše zejména v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Byl jsem informován, že toto poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a jsem oprávněn na požádání získat informace o zpracování osobních údajů, žádat o jejich opravu, o vysvětlení pro případ rozporu zpracovávání s ochranou mého soukromého a osobního života nebo se zákonem a o odstranění tohoto závadného stavu. Vyplněním tohoto formuláře potvrzuji, že výše uvedené informace jsou pravdivé a přesné. Své osobní údaje jsem poskytl zcela dobrovolně a svůj souhlas můžu kdykoliv odvolat. Informace poskytnuté ve formuláři mohou být zpracovány za účelem zasílání marketingových materiálů pro výše uvedené produkty a služby a dále pozvánek na odborné semináře a konference, a to od společnosti Rich Life Consulting s.r.o. a s ní spolupracujících společností, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.