Technická inspekce nemovitostí

Výhradní služba pro naše klienty, kupující novou bytovou jednotku developerské výstavby

  • služba obsahuje inspekci na stavbě a účast certifikovaného technického dozoru při předpřejímce a přejímce bytu na straně investora – kupujícího
  • zaprotokolování veškerých výhrad do předpřejímacího nebo přejímacího protokolu
  • vytvoření prostoru pro jednání o ceně a pro klientské změny na vrub zhotovitele
  • cíl = převzetí bezvadného díla

Klient pro objednání služby potřebuje

  • SOSBK – smlouvu o smlouvě budoucí kupní
  • Obchodní dokumentaci
  • Definice standardů
  • Návod k užívání bytu

 

  • Podepsanou závaznou objednávku s požadovaným termínem účasti technického dozoru
  • Zaplacenou cenu 9 000 Kč

Pro bližší informace nás kontaktujte