Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek společnosti Rich Life Reality s.r.o.

  1. Úvodní ustanovení
    1. Tyto všeobecné podmínky společnosti Rich Life Reality s.r.o., se sídlem Evropská 689/213, Liboc, 161 00 Praha 6, identifikační číslo: 05051657, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257559 (dále jen „Společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi, Společností a Zájemci, žádající o závazné informace a o realitně investiční služby, které poskytuje Společnost, a která využívá k zajištění těchto informací, služeb a správě své účasti webové stránky Společnosti na internetové adrese http://richlifereality.cz .
    2. Tyto všeobecné podmínky zároveň upravují práva a povinnosti Společnosti a Zájemci při využívání webových stránek Společnosti na uvedené internetové adrese a další související právní vztahy.
  2. Použití webových stránek
    1. Zájemce může využít webové stránky pro svoji informaci a v případě zájmu , může vyplnit kontaktní formulář, adresovaný na Společnost. Vyplněním a odesláním tohoto kontaktního formuláře dává Zájemce souhlas k tomu, aby jej Společnost kontaktovala (telefonicky, e-mailem nebo jiným obdobným způsobem) a jednala s ním dle jeho otázek nebo požadavků.
    2. Zájemce je povinen uvádět všechny údaje v přihláškách pravdivě a vyplnit nejméně ty údaje, které jsou označeny jako povinné.